Min gode kollega Jens Tønnesen, webmaster på pressefotografforbundets hjemmeside, har gjort mig opmærksom på lovgivningen omkring fotografering af tiltalte og vidner ved retsbygninger:

Stk. 5. Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede,
tiltalte og vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde i en
straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i
optagelsen. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Så det er vel ulovligt at fotografere Stein Bagger, også selv om man ikke kan se ham.

Nu er jeg sådan et dydsmynster, ingen fartbøder nogensinde, ingen parkeringsbøder de sidste 8 år, så jeg er lidt rystet over jeg har brudt loven!