Mens jeg har drevet den af i tre uger og afholdt lidt ferie og nogle fridage, har Joe McNally lagt lys ude i skoven….
Læs mere på hans blog.